Lịch Gỗ Đá Thư Pháp

Vào đầu năm mới, bức lịch thư pháp thường được treo hoặc dán vào những nơi trang trọng nhất. Trong phong thủy, lịch thư pháp được coi là biểu tượng mạnh và có hiệu quả nhất trong bài trí nội thất. người Việt Nam vẫn thường treo những bức tranh thư pháp chữ “Tâm”, “Đức”, “Nhẫn” …Mọi người cho rằng treo những bức tranh thư pháp này có thể sẽ mang lại điều tốt lành.

Showing all 16 results